نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

فواره فلزي سه شاخ

دسته بندی: فواره

فواره سه شاخ پلاستيکی

دسته بندی: فواره

فواره سه شاخ پلاستيکی

دسته بندی: فواره

فواره سه شاخ چرخدار 4080

دسته بندی: فواره

فواره سه شاخ 4070

دسته بندی: فواره

فواره سه شاخ 4070

BS-4070
خرید

ابر تگ‌ها: فواره سه شاخ 4070

فواره سه شاخ پايه مثلثی

دسته بندی: فواره

فواره سه شاخ 4060 تايوان

دسته بندی: فواره

فواره چهار شاخ 4040

دسته بندی: فواره

فواره چهار شاخ 4040

BS-4040
خرید

ابر تگ‌ها: فواره چهار شاخ 4040

فواره سه شاخ 4030

دسته بندی: فواره

فواره سه شاخ 4030

BS-4030
خرید

ابر تگ‌ها: فواره سه شاخ 4030

فواره 8 حالته پلاستیکی

دسته بندی: فواره

فواره پلاستيكي پروانه

دسته بندی: فواره

اسپرينکلر 3/4 اینچ تنظيمی برنجي

دسته بندی: فواره

اسپرينکلر 3/4 اینچ تنظيمی برنجي

BS-605
خرید

اسپرينكلر 3/4 اینچ تمام دور برنجی

دسته بندی: فواره

اسپرينكلر 3/4 اینچ تمام دور برنجی

BS-604
خرید

اسپرينکلر 1/2 اینچ تنظيمی برنجي

دسته بندی: فواره

اسپرينکلر 1/2 اینچ تنظيمی برنجي

BS-416
خرید

اسپرينكلر 1/2 اینچ تمام دور برنجی

دسته بندی: فواره

اسپرينكلر 1/2 اینچ تمام دور برنجی

BS-412
خرید

اسپرينکلر 1 اینچ تنظيمی برنجي

دسته بندی: فواره

فواره 6 حالته

دسته بندی: فواره

فواره 6 حالته


626256
قیمت: 180.000 ريال

ابر تگ‌ها: فواره 6 حالته

فواره پلاستیکی پایه میخی

دسته بندی: فواره

فواره پلاستیکی پایه میخی


626220
قیمت: 150.000 ريال

ابر تگ‌ها: فواره پلاستیکی پایه میخی

فواره بادبزنی

دسته بندی: فواره

فواره بادبزنی


626056
قیمت: 450.000 ريال

ابر تگ‌ها: فواره بادبزنی

فواره سه شاخ سر فلزی

دسته بندی: فواره

فواره سه شاخ سر فلزی


625416
قیمت: 200.000 ريال

ابر تگ‌ها: فواره سه شاخ سر فلزی

فواره سر فلزی

دسته بندی: فواره

فواره سر فلزی


625406
قیمت: 180.000 ريال

ابر تگ‌ها: فواره سر فلزی

فواره پلاستیکی

دسته بندی: فواره

فواره پلاستیکی


625256
قیمت: 180.000 ريال

ابر تگ‌ها: فواره پلاستیکی

فواره دو شاخ

دسته بندی: فواره

فواره دو شاخ


624666
قیمت: 150.000 ريال

ابر تگ‌ها: فواره دو شاخ

فواره سه شاخ پلاستیکی

دسته بندی: فواره

فواره سه شاخ پلاستیکی


624506
قیمت: 180.000 ريال

ابر تگ‌ها: فواره سه شاخ پلاستیکی

پایه فواره 1/2 کوبلینگ خور

دسته بندی: فواره

پایه فواره 1/2 کوبلینگ خور


622850
قیمت: 50.000 ريال

شيلنگ 15 متري تراوا

دسته بندی: شیلنگ جمع کن

شيلنگ 15 متري تراوا

BS-1015
خرید

ابر تگ‌ها: شيلنگ 15 متري تراوا

ست کامل آبیاری

دسته بندی: شیلنگ جمع کن

ست شيلنگ جمع کن 1/2-20 متر

دسته بندی: شیلنگ جمع کن

ست شيلنگ جمع کن 1/2-20 متر

BRL-540set
خرید

شيلنگ جمع کن 1/2-35 متر

دسته بندی: شیلنگ جمع کن

شيلنگ جمع کن 1/2-35 متر

BRL-400S
خرید

شيلنگ جمع کن 1/2-60 متر

دسته بندی: شیلنگ جمع کن

شيلنگ جمع کن 1/2-60 متر


BRL-270A
قیمت: 750.000 ريال
^