فروشگاه ابزار باغبانی
ابزار باغبانی دستی » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

480,000
بذر پاش دستی
بذر پاش دستی
480000
335,000
ست 5 عددی بیلچه بونسای
ست 5 عددی بیلچه بونسای
335000
130,000
علف کش
علف کش
130000
170,000
بیلچه باریک
بیلچه باریک
170000
120,000
ساقه پاک کن گل رز
ساقه پاک کن گل رز
120000
120,000
ساقه پاک کن گل رز
ساقه پاک کن گل رز
120000
300,000
دسته بیلچه
دسته بیلچه
300000
170,000
کج بیل
کج بیل
170000
260,000
نشاء کار
نشاء کار
260000
180,000
شن کش دستی
شن کش دستی
180000
170,000
چنگک
چنگک
170000
200,000
علف کش
علف کش
200000
170,000
چنگک
چنگک
170000
190,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
190000
100,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
100000
100,000
چنگک 3 شاخ
چنگک 3 شاخ
100000
100,000
چنگک 5 شاخ
چنگک 5 شاخ
100000
0
بیلچه باریک
بیلچه باریک
0
0
بیلچه پهن
بیلچه پهن
0
300,000
ست 5 عددی بیلچه پلاستیکی
ست 5 عددی بیلچه پلاستیکی
300000
0
ست 4 عددی بیلچه پلاستیکی
ست 4 عددی بیلچه پلاستیکی
0
300,000
ست 3 عددی بیلچه
ست 3 عددی بیلچه
300000
160,000
چنگک 3 شاخ
چنگک 3 شاخ
160000
180,000
بیلچه کوچک
بیلچه کوچک
180000
190,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
190000
840,000
بیل دسته دار خاک اندازی
بیل دسته دار خاک اندازی
840000
0
بیل دسته دار
بیل دسته دار
0
300,000
بیلچه با دسته چوبی
بیلچه با دسته چوبی
300000
430,000
بیلچه با دسته آلومینیومی
بیلچه با دسته آلومینیومی
430000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی