فروشگاه ابزار باغبانی
ابزار باغبانی دستی » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

600,000
بذر پاش دستی
بذر پاش دستی
600000
1,500,000
ست 5 عددی بیلچه بونسای
ست 5 عددی بیلچه بونسای
1500000
180,000
علف کش
علف کش
180000
230,000
بیلچه باریک
بیلچه باریک
230000
260,000
ساقه پاک کن گل رز
ساقه پاک کن گل رز
260000
260,000
ساقه پاک کن گل رز
ساقه پاک کن گل رز
260000
620,000
دسته بیلچه
دسته بیلچه
620000
360,000
کج بیل
کج بیل
360000
340,000
نشاء کار
نشاء کار
340000
360,000
شن کش دستی
شن کش دستی
360000
320,000
چنگک
چنگک
320000
360,000
علف کش
علف کش
360000
340,000
چنگک
چنگک
340000
360,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
360000
260,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
260000
260,000
چنگک 3 شاخ
چنگک 3 شاخ
260000
260,000
چنگک 5 شاخ
چنگک 5 شاخ
260000
342,000
بیلچه باریک
بیلچه باریک
342000
0
بیلچه پهن
بیلچه پهن
0
660,000
ست 5 عددی بیلچه پلاستیکی
ست 5 عددی بیلچه پلاستیکی
660000
500,000
ست 4 عددی بیلچه پلاستیکی
ست 4 عددی بیلچه پلاستیکی
500000
620,000
ست 3 عددی بیلچه
ست 3 عددی بیلچه
620000
300,000
چنگک 3 شاخ
چنگک 3 شاخ
300000
420,000
بیلچه کوچک
بیلچه کوچک
420000
480,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
480000
1,680,000
بیل دسته دار خاک اندازی
بیل دسته دار خاک اندازی
1680000
0
بیل دسته دار
بیل دسته دار
0
540,000
بیلچه با دسته چوبی
بیلچه با دسته چوبی
540000
720,000
بیلچه با دسته آلومینیومی
بیلچه با دسته آلومینیومی
720000

صفحات: 1

^