فروشگاه ابزار باغبانی
ابزار باغبانی دستی » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

340,000
بذر پاش دستی
بذر پاش دستی
340000
335,000
ست 5 عددی بیلچه بونسای
ست 5 عددی بیلچه بونسای
335000
100,000
علف کش
علف کش
100000
120,000
بیلچه باریک
بیلچه باریک
120000
100,000
ساقه پاک کن گل رز
ساقه پاک کن گل رز
100000
100,000
ساقه پاک کن گل رز
ساقه پاک کن گل رز
100000
240,000
دسته بیلچه
دسته بیلچه
240000
160,000
کج بیل
کج بیل
160000
190,000
نشاء کار
نشاء کار
190000
160,000
شن کش دستی
شن کش دستی
160000
150,000
چنگک
چنگک
150000
160,000
علف کش
علف کش
160000
145,000
چنگک
چنگک
145000
160,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
160000
85,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
85000
65,000
چنگک 3 شاخ
چنگک 3 شاخ
65000
70,000
چنگک 5 شاخ
چنگک 5 شاخ
70000
0
بیلچه باریک
بیلچه باریک
0
0
بیلچه پهن
بیلچه پهن
0
240,000
ست 5 عددی بیلچه پلاستیکی
ست 5 عددی بیلچه پلاستیکی
240000
0
ست 4 عددی بیلچه پلاستیکی
ست 4 عددی بیلچه پلاستیکی
0
240,000
ست 3 عددی بیلچه
ست 3 عددی بیلچه
240000
115,000
چنگک 3 شاخ
چنگک 3 شاخ
115000
150,000
بیلچه کوچک
بیلچه کوچک
150000
160,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
160000
840,000
بیل دسته دار خاک اندازی
بیل دسته دار خاک اندازی
840000
0
بیل دسته دار
بیل دسته دار
0
260,000
بیلچه با دسته چوبی
بیلچه با دسته چوبی
260000
400,000
بیلچه با دسته آلومینیومی
بیلچه با دسته آلومینیومی
400000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی