فروشگاه ابزار باغبانی
ابزار باغبانی دستی » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

600,000
بذر پاش دستی
بذر پاش دستی
600000
660,000
ست 5 عددی بیلچه بونسای
ست 5 عددی بیلچه بونسای
660000
180,000
علف کش
علف کش
180000
230,000
بیلچه باریک
بیلچه باریک
230000
180,000
ساقه پاک کن گل رز
ساقه پاک کن گل رز
180000
180,000
ساقه پاک کن گل رز
ساقه پاک کن گل رز
180000
420,000
دسته بیلچه
دسته بیلچه
420000
240,000
کج بیل
کج بیل
240000
230,000
نشاء کار
نشاء کار
230000
240,000
شن کش دستی
شن کش دستی
240000
220,000
چنگک
چنگک
220000
200,000
علف کش
علف کش
200000
220,000
چنگک
چنگک
220000
240,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
240000
180,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
180000
180,000
چنگک 3 شاخ
چنگک 3 شاخ
180000
200,000
چنگک 5 شاخ
چنگک 5 شاخ
200000
230,000
بیلچه باریک
بیلچه باریک
230000
0
بیلچه پهن
بیلچه پهن
0
360,000
ست 5 عددی بیلچه پلاستیکی
ست 5 عددی بیلچه پلاستیکی
360000
300,000
ست 4 عددی بیلچه پلاستیکی
ست 4 عددی بیلچه پلاستیکی
300000
420,000
ست 3 عددی بیلچه
ست 3 عددی بیلچه
420000
220,000
چنگک 3 شاخ
چنگک 3 شاخ
220000
230,000
بیلچه کوچک
بیلچه کوچک
230000
240,000
بیلچه بزرگ
بیلچه بزرگ
240000
840,000
بیل دسته دار خاک اندازی
بیل دسته دار خاک اندازی
840000
0
بیل دسته دار
بیل دسته دار
0
300,000
بیلچه با دسته چوبی
بیلچه با دسته چوبی
300000
430,000
بیلچه با دسته آلومینیومی
بیلچه با دسته آلومینیومی
430000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی