فروشگاه ابزار باغبانی
فواره و اسپرینکلر » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

270,000
سر فواره 3 شاخ4060
سر فواره 3 شاخ4060
270000
300,000
فیلتر تصفیه آب
فیلتر تصفیه آب
300000
540,000
اسپرینکلر 4 حالت دنده ای
اسپرینکلر 4 حالت دنده ای
540000
80,000
پایه فواره 1/2
پایه فواره 1/2
80000
400,000
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور پلاستیکی
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور پلاستیکی
400000
410,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور پلاستیکی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور پلاستیکی
410000
150,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور پلاستیکی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور پلاستیکی
150000
1,200,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ پلاستیکی
اسپرینکلر 1/2 اینچ پلاستیکی
1200000
900,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ پایه دار
اسپرینکلر 1/2 اینچ پایه دار
900000
2,040,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی برنجی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی برنجی
2040000
780,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی برنجی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی برنجی
780000
3,600,000
اسپرینکلر 1 اینچ تنظیمی برنجی
اسپرینکلر 1 اینچ تنظیمی برنجی
3600000
1,560,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور برنجی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور برنجی
1560000
660,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور برنجی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور برنجی
660000
2,160,000
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور برنجی
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور برنجی
2160000
300,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور
300000
480,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی
480000
360,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی
360000
480,000
اسپرینکلر پایه دار فلزی
اسپرینکلر پایه دار فلزی
480000
180,000
اسپرینکلر پایه دار پلاستیکی
اسپرینکلر پایه دار پلاستیکی
180000
0
فواره پایه دار پلاستیکی با فن فلزی
فواره پایه دار پلاستیکی با فن فلزی
0
0
فواره پایه دار طرح گل
فواره پایه دار طرح گل
0
540,000
فواره 2 نازل با شلنگ 2 متر انعطاف پذیر
فواره 2 نازل با شلنگ 2 متر انعطاف پذیر
540000
600,000
فواره بادبزن
فواره بادبزن
600000
900,000
فواره بادبزن 17 نازل
فواره بادبزن 17 نازل
900000
270,000
فواره 3 شاخ پلاستیکی
فواره 3 شاخ پلاستیکی
270000
220,000
فواره 9 حالت پلاستیکی
فواره 9 حالت پلاستیکی
220000
900,000
فواره 3 شاخ فلزی چرخ دار با لوله 20 سانتی
فواره 3 شاخ فلزی چرخ دار با لوله 20 سانتی
900000
270,000
فواره پروانه فلزی
فواره پروانه فلزی
270000
0
فواره پروانه پلاستیکی
فواره پروانه پلاستیکی
0
180,000
فواره 8 حالت پلاستیکی
فواره 8 حالت پلاستیکی
180000
720,000
فواره 3 شاخ LED
فواره 3 شاخ LED
720000
150,000
فواره پلاستیکی 3 شاخ
فواره پلاستیکی 3 شاخ
150000
220,000
فواره پلاستیکی 3 شاخ با پایه مثلثی
فواره پلاستیکی 3 شاخ با پایه مثلثی
220000
780,000
فواره 4 شاخ 4040
فواره 4 شاخ 4040
780000
720,000
فواره 3 شاخ 4030
فواره 3 شاخ 4030
720000
360,000
فواره 3 شاخ پلاستیکی
فواره 3 شاخ پلاستیکی
360000
360,000
فواره 3 شاخ پلاستیکی
فواره 3 شاخ پلاستیکی
360000
1,080,000
فواره 3 شاخ چرخ دار
فواره 3 شاخ چرخ دار
1080000
900,000
فواره 3 شاخ 4070
فواره 3 شاخ 4070
900000
1,080,000
فواره 3 شاخ 4060
فواره 3 شاخ 4060
1080000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی