فروشگاه ابزار باغبانی
فواره و اسپرینکلر » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

105,000
سر فواره 3 شاخ4060
سر فواره 3 شاخ4060
105000
240,000
فیلتر تصفیه آب
فیلتر تصفیه آب
240000
370,000
اسپرینکلر 4 حالت دنده ای
اسپرینکلر 4 حالت دنده ای
370000
80,000
پایه فواره 1/2
پایه فواره 1/2
80000
400,000
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور پلاستیکی
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور پلاستیکی
400000
290,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور پلاستیکی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور پلاستیکی
290000
60,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور پلاستیکی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور پلاستیکی
60000
72,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ پلاستیکی
اسپرینکلر 1/2 اینچ پلاستیکی
72000
700,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ پایه دار
اسپرینکلر 1/2 اینچ پایه دار
700000
1,020,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی برنجی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی برنجی
1020000
430,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی برنجی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی برنجی
430000
2,160,000
اسپرینکلر 1 اینچ تنظیمی برنجی
اسپرینکلر 1 اینچ تنظیمی برنجی
2160000
1,020,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور برنجی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور برنجی
1020000
390,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور برنجی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور برنجی
390000
1,140,000
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور برنجی
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور برنجی
1140000
230,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور
230000
370,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی
370000
260,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی
260000
340,000
اسپرینکلر پایه دار فلزی
اسپرینکلر پایه دار فلزی
340000
120,000
اسپرینکلر پایه دار پلاستیکی
اسپرینکلر پایه دار پلاستیکی
120000
0
فواره پایه دار پلاستیکی با فن فلزی
فواره پایه دار پلاستیکی با فن فلزی
0
0
فواره پایه دار طرح گل
فواره پایه دار طرح گل
0
420,000
فواره 2 نازل با شلنگ 2 متر انعطاف پذیر
فواره 2 نازل با شلنگ 2 متر انعطاف پذیر
420000
470,000
فواره بادبزن
فواره بادبزن
470000
470,000
فواره بادبزن 17 نازل
فواره بادبزن 17 نازل
470000
110,000
فواره 3 شاخ پلاستیکی
فواره 3 شاخ پلاستیکی
110000
170,000
فواره 9 حالت پلاستیکی
فواره 9 حالت پلاستیکی
170000
430,000
فواره 3 شاخ فلزی چرخ دار با لوله 20 سانتی
فواره 3 شاخ فلزی چرخ دار با لوله 20 سانتی
430000
95,000
فواره پروانه فلزی
فواره پروانه فلزی
95000
0
فواره پروانه پلاستیکی
فواره پروانه پلاستیکی
0
90,000
فواره 8 حالت پلاستیکی
فواره 8 حالت پلاستیکی
90000
360,000
فواره 3 شاخ LED
فواره 3 شاخ LED
360000
110,000
فواره پلاستیکی 3 شاخ
فواره پلاستیکی 3 شاخ
110000
102,000
فواره پلاستیکی 3 شاخ با پایه مثلثی
فواره پلاستیکی 3 شاخ با پایه مثلثی
102000
0
فواره 4 شاخ 4040
فواره 4 شاخ 4040
0
0
فواره 3 شاخ 4030
فواره 3 شاخ 4030
0
160,000
فواره 3 شاخ پلاستیکی
فواره 3 شاخ پلاستیکی
160000
170,000
فواره 3 شاخ پلاستیکی
فواره 3 شاخ پلاستیکی
170000
460,000
فواره 3 شاخ چرخ دار
فواره 3 شاخ چرخ دار
460000
400,000
فواره 3 شاخ 4070
فواره 3 شاخ 4070
400000
470,000
فواره 3 شاخ 4060
فواره 3 شاخ 4060
470000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی