فروشگاه ابزار باغبانی
فواره و اسپرینکلر » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

105,000
سر فواره 3 شاخ4060
سر فواره 3 شاخ4060
105000
200,000
فیلتر تصفیه آب
فیلتر تصفیه آب
200000
290,000
اسپرینکلر 4 حالت دنده ای
اسپرینکلر 4 حالت دنده ای
290000
66,000
پایه فواره 1/2
پایه فواره 1/2
66000
330,000
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور پلاستیکی
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور پلاستیکی
330000
240,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور پلاستیکی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور پلاستیکی
240000
50,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور پلاستیکی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور پلاستیکی
50000
60,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ پلاستیکی
اسپرینکلر 1/2 اینچ پلاستیکی
60000
580,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ پایه دار
اسپرینکلر 1/2 اینچ پایه دار
580000
840,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی برنجی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی برنجی
840000
360,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی برنجی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی برنجی
360000
1,800,000
اسپرینکلر 1 اینچ تنظیمی برنجی
اسپرینکلر 1 اینچ تنظیمی برنجی
1800000
540,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور برنجی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تمام دور برنجی
540000
330,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور برنجی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور برنجی
330000
960,000
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور برنجی
اسپرینکلر 1 اینچ تمام دور برنجی
960000
200,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور
اسپرینکلر 1/2 اینچ تمام دور
200000
310,000
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی
اسپرینکلر 3/4 اینچ تنظیمی
310000
220,000
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی
اسپرینکلر 1/2 اینچ تنظیمی
220000
290,000
اسپرینکلر پایه دار فلزی
اسپرینکلر پایه دار فلزی
290000
120,000
اسپرینکلر پایه دار پلاستیکی
اسپرینکلر پایه دار پلاستیکی
120000
0
فواره پایه دار پلاستیکی با فن فلزی
فواره پایه دار پلاستیکی با فن فلزی
0
0
فواره پایه دار طرح گل
فواره پایه دار طرح گل
0
385,000
فواره 2 نازل با شلنگ 2 متر انعطاف پذیر
فواره 2 نازل با شلنگ 2 متر انعطاف پذیر
385000
390,000
فواره بادبزن
فواره بادبزن
390000
390,000
فواره بادبزن 17 نازل
فواره بادبزن 17 نازل
390000
110,000
فواره 3 شاخ پلاستیکی
فواره 3 شاخ پلاستیکی
110000
140,000
فواره 9 حالت پلاستیکی
فواره 9 حالت پلاستیکی
140000
430,000
فواره 3 شاخ فلزی چرخ دار با لوله 20 سانتی
فواره 3 شاخ فلزی چرخ دار با لوله 20 سانتی
430000
95,000
فواره پروانه فلزی
فواره پروانه فلزی
95000
0
فواره پروانه پلاستیکی
فواره پروانه پلاستیکی
0
78,000
فواره 8 حالت پلاستیکی
فواره 8 حالت پلاستیکی
78000
310,000
فواره 3 شاخ LED
فواره 3 شاخ LED
310000
85,000
فواره پلاستیکی 3 شاخ
فواره پلاستیکی 3 شاخ
85000
85,000
فواره پلاستیکی 3 شاخ با پایه مثلثی
فواره پلاستیکی 3 شاخ با پایه مثلثی
85000
0
فواره 4 شاخ 4040
فواره 4 شاخ 4040
0
0
فواره 3 شاخ 4030
فواره 3 شاخ 4030
0
140,000
فواره 3 شاخ پلاستیکی
فواره 3 شاخ پلاستیکی
140000
150,000
فواره 3 شاخ پلاستیکی
فواره 3 شاخ پلاستیکی
150000
400,000
فواره 3 شاخ چرخ دار
فواره 3 شاخ چرخ دار
400000
340,000
فواره 3 شاخ 4070
فواره 3 شاخ 4070
340000
400,000
فواره 3 شاخ 4060
فواره 3 شاخ 4060
400000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی