فروشگاه ابزار باغبانی
آبپاش » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

150,000
ست آبپاش 9108
ست آبپاش 9108
150000
240,000
سر آبپاش دوشی فلزی با قطع کننده
سر آبپاش دوشی فلزی با قطع کننده
240000
600,000
آبپاش تلسکوپی با مخزن مایع
آبپاش تلسکوپی با مخزن مایع
600000
170,000
آبپاش فشنگی 1/2
آبپاش فشنگی 1/2
170000
0
آبپاش آتش نشانی
آبپاش آتش نشانی
0
330,000
آبپاش با مخزن مواد شستشوی
آبپاش با مخزن مواد شستشوی
330000
400,000
آبپاش 7 حالت فلزی روکشدار
آبپاش 7 حالت  فلزی روکشدار
400000
370,000
آبپاش 3 حالت فلزی روکشدار
آبپاش 3 حالت  فلزی روکشدار
370000
695,000
دوش سیار با جای صابون
دوش سیار با جای صابون
695000
0
دوش سیار
دوش سیار
0
0
آبپاش شستشوی حیوانات
آبپاش شستشوی حیوانات
0
1,080,000
کیت کامل آبپاش و فواره
کیت کامل آبپاش و فواره
1080000
420,000
آبپاش تلسکوپی 10 حالت (36تا60اینچ)
آبپاش تلسکوپی 10 حالت (36تا60اینچ)
420000
200,000
آبپاش 3 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
آبپاش 3 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
200000
240,000
آبپاش 7 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
آبپاش 7 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
240000
260,000
آبپاش 36 اینچ با سوئیچ
آبپاش 36 اینچ با سوئیچ
260000
265,000
آبپاش 7 حالت 18 اینچ با سوئیچ
آبپاش 7 حالت 18 اینچ با سوئیچ
265000
360,000
آبپاش شهرداری
آبپاش شهرداری
360000
70,000
آبپاش دوشی
آبپاش دوشی
70000
300,000
آبپاش LED
آبپاش LED
300000
0
آبپاش 6 حالت فلزی
آبپاش 6 حالت فلزی
0
120,000
آبپاش دوشی
آبپاش دوشی
120000
170,000
آبپاش 3 حالت
آبپاش 3 حالت
170000
130,000
آبپاش فلزی 1100
آبپاش فلزی 1100
130000
0
آبپاش 7 حالت فلزی
آبپاش 7 حالت  فلزی
0
200,000
آبپاش 3 حالت روکشدار
آبپاش 3 حالت روکشدار
200000
240,000
آبپاش 8 حالت روکشدار
آبپاش 8 حالت روکشدار
240000
110,000
آبپاش 7 حالت پلاستیکی
آبپاش 7 حالت پلاستیکی
110000
50,000
آبپاش 4 حالت پلاستیکی
آبپاش 4 حالت پلاستیکی
50000
42,000
آبپاش پلاستیکی
آبپاش پلاستیکی
42000
110,000
آبپاش فلزی
آبپاش فلزی
110000
360,000
سر آبپاش 3 حالت تمام فلزی
سر آبپاش 3 حالت تمام فلزی
360000
335,000
سر آبپاش 7 حالت تمام فلزی
سر آبپاش 7 حالت تمام فلزی
335000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی