فروشگاه ابزار باغبانی
آبپاش » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

240,000
ست آبپاش 9108
ست آبپاش 9108
240000
360,000
سر آبپاش دوشی فلزی با قطع کننده
سر آبپاش دوشی فلزی با قطع کننده
360000
2,180,000
آبپاش تلسکوپی با مخزن مایع
آبپاش تلسکوپی با مخزن مایع
2180000
200,000
آبپاش فشنگی 1/2
آبپاش فشنگی 1/2
200000
0
آبپاش آتش نشانی
آبپاش آتش نشانی
0
400,000
آبپاش با مخزن مواد شستشوی
آبپاش با مخزن مواد شستشوی
400000
460,000
آبپاش 7 حالت فلزی روکشدار
آبپاش 7 حالت  فلزی روکشدار
460000
440,000
آبپاش 3 حالت فلزی روکشدار
آبپاش 3 حالت  فلزی روکشدار
440000
820,000
دوش سیار با جای صابون
دوش سیار با جای صابون
820000
0
دوش سیار
دوش سیار
0
0
آبپاش شستشوی حیوانات
آبپاش شستشوی حیوانات
0
1,300,000
کیت کامل آبپاش و فواره
کیت کامل آبپاش و فواره
1300000
500,000
آبپاش تلسکوپی 10 حالت (36تا60اینچ)
آبپاش تلسکوپی 10 حالت (36تا60اینچ)
500000
240,000
آبپاش 3 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
آبپاش 3 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
240000
290,000
آبپاش 7 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
آبپاش 7 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
290000
310,000
آبپاش 36 اینچ با سوئیچ
آبپاش 36 اینچ با سوئیچ
310000
310,000
آبپاش 7 حالت 18 اینچ با سوئیچ
آبپاش 7 حالت 18 اینچ با سوئیچ
310000
1,080,000
آبپاش شهرداری
آبپاش شهرداری
1080000
0
آبپاش دوشی
آبپاش دوشی
0
420,000
آبپاش LED
آبپاش LED
420000
0
آبپاش 6 حالت فلزی
آبپاش 6 حالت فلزی
0
180,000
آبپاش دوشی
آبپاش دوشی
180000
360,000
آبپاش 3 حالت
آبپاش 3 حالت
360000
300,000
آبپاش فلزی 1100
آبپاش فلزی 1100
300000
0
آبپاش 7 حالت فلزی
آبپاش 7 حالت  فلزی
0
480,000
آبپاش 3 حالت روکشدار
آبپاش 3 حالت روکشدار
480000
540,000
آبپاش 8 حالت روکشدار
آبپاش 8 حالت روکشدار
540000
240,000
آبپاش 7 حالت پلاستیکی
آبپاش 7 حالت پلاستیکی
240000
120,000
آبپاش 4 حالت پلاستیکی
آبپاش 4 حالت پلاستیکی
120000
100,000
آبپاش پلاستیکی
آبپاش پلاستیکی
100000
360,000
آبپاش فلزی
آبپاش فلزی
360000
670,000
سر آبپاش 3 حالت تمام فلزی
سر آبپاش 3 حالت تمام فلزی
670000
680,000
سر آبپاش 7 حالت تمام فلزی
سر آبپاش 7 حالت تمام فلزی
680000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی