فروشگاه ابزار باغبانی
آبپاش » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

180,000
ست آبپاش 9108
ست آبپاش 9108
180000
300,000
سر آبپاش دوشی فلزی با قطع کننده
سر آبپاش دوشی فلزی با قطع کننده
300000
720,000
آبپاش تلسکوپی با مخزن مایع
آبپاش تلسکوپی با مخزن مایع
720000
200,000
آبپاش فشنگی 1/2
آبپاش فشنگی 1/2
200000
0
آبپاش آتش نشانی
آبپاش آتش نشانی
0
400,000
آبپاش با مخزن مواد شستشوی
آبپاش با مخزن مواد شستشوی
400000
460,000
آبپاش 7 حالت فلزی روکشدار
آبپاش 7 حالت  فلزی روکشدار
460000
440,000
آبپاش 3 حالت فلزی روکشدار
آبپاش 3 حالت  فلزی روکشدار
440000
820,000
دوش سیار با جای صابون
دوش سیار با جای صابون
820000
0
دوش سیار
دوش سیار
0
0
آبپاش شستشوی حیوانات
آبپاش شستشوی حیوانات
0
1,300,000
کیت کامل آبپاش و فواره
کیت کامل آبپاش و فواره
1300000
500,000
آبپاش تلسکوپی 10 حالت (36تا60اینچ)
آبپاش تلسکوپی 10 حالت (36تا60اینچ)
500000
240,000
آبپاش 3 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
آبپاش 3 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
240000
290,000
آبپاش 7 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
آبپاش 7 حالت 28 اینچ سوئیچ دار
290000
310,000
آبپاش 36 اینچ با سوئیچ
آبپاش 36 اینچ با سوئیچ
310000
310,000
آبپاش 7 حالت 18 اینچ با سوئیچ
آبپاش 7 حالت 18 اینچ با سوئیچ
310000
520,000
آبپاش شهرداری
آبپاش شهرداری
520000
0
آبپاش دوشی
آبپاش دوشی
0
360,000
آبپاش LED
آبپاش LED
360000
0
آبپاش 6 حالت فلزی
آبپاش 6 حالت فلزی
0
145,000
آبپاش دوشی
آبپاش دوشی
145000
210,000
آبپاش 3 حالت
آبپاش 3 حالت
210000
156,000
آبپاش فلزی 1100
آبپاش فلزی 1100
156000
0
آبپاش 7 حالت فلزی
آبپاش 7 حالت  فلزی
0
200,000
آبپاش 3 حالت روکشدار
آبپاش 3 حالت روکشدار
200000
240,000
آبپاش 8 حالت روکشدار
آبپاش 8 حالت روکشدار
240000
130,000
آبپاش 7 حالت پلاستیکی
آبپاش 7 حالت پلاستیکی
130000
65,000
آبپاش 4 حالت پلاستیکی
آبپاش 4 حالت پلاستیکی
65000
50,000
آبپاش پلاستیکی
آبپاش پلاستیکی
50000
130,000
آبپاش فلزی
آبپاش فلزی
130000
430,000
سر آبپاش 3 حالت تمام فلزی
سر آبپاش 3 حالت تمام فلزی
430000
440,000
سر آبپاش 7 حالت تمام فلزی
سر آبپاش 7 حالت تمام فلزی
440000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی