فروشگاه ابزار باغبانی
اتصالات » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

78,000
رابط بین کوبلینگ
رابط بین کوبلینگ
78000
0
ست کوبلینگ پلاستیکی
ست کوبلینگ پلاستیکی
0
84,000
دنباله برنجی
دنباله برنجی
84000
30,000
رابط بین دو کوبلینگ
رابط بین دو کوبلینگ
30000
90,000
رابط شلنگ 1/2 اینچ
رابط شلنگ 1/2 اینچ
90000
130,000
کوبلینگ 3/4 اینچ با قطع کننده
کوبلینگ 3/4 اینچ با قطع کننده
130000
120,000
دنباله کوبلینگی 3/4 اینچ فلزی
دنباله کوبلینگی 3/4  اینچ  فلزی
120000
150,000
کوبلینگ 3/4 اینچ با قفل
کوبلینگ 3/4 اینچ با قفل
150000
140,000
کوبلینگ 3/4 اینچ
کوبلینگ 3/4 اینچ
140000
720,000
4راهی
4راهی
720000
320,000
ست آبپاش فشنگی
ست آبپاش فشنگی
320000
620,000
ست کوبلینگ برنجی
ست کوبلینگ برنجی
620000
120,000
کوبلینگ 1/2 با قفل
کوبلینگ 1/2 با قفل
120000
40,000
تبدیل 3/4 به 1/2
تبدیل 3/4 به 1/2
40000
55,000
سرشیر 1/2
سرشیر 1/2
55000
90,000
دنباله فلزی
دنباله فلزی
90000
90,000
3راهی
3راهی
90000
110,000
دو راهی با کلید روشن و خاموش
دو راهی با کلید روشن و خاموش
110000
100,000
کوبلنگ 1/2
کوبلنگ 1/2
100000
40,000
دنباله آبپاش پلاستیکی
دنباله آبپاش پلاستیکی
40000

صفحات: 1

^