فروشگاه ابزار باغبانی
اتصالات » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

54,000
رابط بین کوبلینگ
رابط بین کوبلینگ
54000
0
ست کوبلینگ پلاستیکی
ست کوبلینگ پلاستیکی
0
84,000
دنباله برنجی
دنباله برنجی
84000
10,000
رابط بین دو کوبلینگ
رابط بین دو کوبلینگ
10000
35,000
رابط شلنگ 1/2 اینچ
رابط شلنگ 1/2 اینچ
35000
55,000
کوبلینگ 3/4 اینچ با قطع کننده
کوبلینگ 3/4 اینچ با قطع کننده
55000
50,000
کوبلینگ 3/4 اینچ
کوبلینگ 3/4 اینچ
50000
50,000
دنباله کوبلینگی 3/4 اینچ فلزی
دنباله کوبلینگی 3/4  اینچ  فلزی
50000
65,000
کوبلینگ 3/4 اینچ با قفل
کوبلینگ 3/4 اینچ با قفل
65000
60,000
کوبلینگ 3/4 اینچ
کوبلینگ 3/4 اینچ
60000
400,000
4راهی
4راهی
400000
0
ست آبپاش فشنگی
ست آبپاش فشنگی
0
300,000
ست کوبلینگ برنجی
ست کوبلینگ برنجی
300000
72,000
کوبلینگ 1/2 با قفل
کوبلینگ 1/2 با قفل
72000
15,000
تبدیل 3/4 به 1/2
تبدیل 3/4 به 1/2
15000
30,000
سرشیر 1/2
سرشیر 1/2
30000
50,000
دنباله فلزی
دنباله فلزی
50000
50,000
3راهی
3راهی
50000
65,000
دو راهی با کلید روشن و خاموش
دو راهی با کلید روشن و خاموش
65000
54,000
رابط شلنگ 3/4
رابط شلنگ 3/4
54000
0
کوبلنگ 1/2
کوبلنگ 1/2
0
0
دنباله آبپاش کوبلینگی
دنباله آبپاش کوبلینگی
0
20,000
دنباله آبپاش پلاستیکی
دنباله آبپاش پلاستیکی
20000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی