فروشگاه ابزار باغبانی
قیچی و چاقوی پیوند » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

3,000,000
دستگاه پیوند زن
دستگاه پیوند زن
3000000
72,000
نوار پیوند زن
نوار پیوند زن
72000
1,680,000
دستگاه پیوند زن
دستگاه پیوند زن
1680000
1,680,000
قیچی پیوند زن
قیچی پیوند زن
1680000
575,000
قیچی پیوند زن
قیچی پیوند زن
575000
0
چاقو پیوند زن سر صاف با زائده انتهایی
چاقو پیوند زن سر صاف با زائده انتهایی
0
360,000
چاقو پیوند زن 2 تیغ
چاقو پیوند زن 2 تیغ
360000
300,000
چاقو پیوند سر کج
چاقو پیوند سر کج
300000
320,000
چاقو پیوند زن سر صاف
چاقو پیوند زن سر صاف
320000
0
چاقو پیوند سر کج
چاقو پیوند سر کج
0
0
چاقو پیوند زن سر صاف
چاقو پیوند زن سر صاف
0
220,000
چاقوی طوق زنی 3/16 اینچ
چاقوی طوق زنی 3/16 اینچ
220000
200,000
چاقو طوق زنی 1/4 اینچ
چاقو طوق زنی 1/4 اینچ
200000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی