فروشگاه ابزار باغبانی
قیچی و چاقوی پیوند » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

3,600,000
دستگاه پیوند زن
دستگاه پیوند زن
3600000
0
نوار پیوند زن
نوار پیوند زن
0
3,600,000
دستگاه پیوند زن
دستگاه پیوند زن
3600000
3,600,000
قیچی پیوند زن
قیچی پیوند زن
3600000
2,100,000
قیچی پیوند زن
قیچی پیوند زن
2100000
0
چاقو پیوند زن سر صاف با زائده انتهایی
چاقو پیوند زن سر صاف با زائده انتهایی
0
990,000
چاقو پیوند زن 2 تیغ
چاقو پیوند زن 2 تیغ
990000
860,000
چاقو پیوند سر کج
چاقو پیوند سر کج
860000
800,000
چاقو پیوند زن سر صاف
چاقو پیوند زن سر صاف
800000
800,000
چاقو پیوند سر کج
چاقو پیوند سر کج
800000
860,000
چاقو پیوند زن سر صاف
چاقو پیوند زن سر صاف
860000
590,000
چاقوی طوق زنی 3/16 اینچ
چاقوی طوق زنی 3/16 اینچ
590000
540,000
چاقو طوق زنی 1/4 اینچ
چاقو طوق زنی 1/4 اینچ
540000

صفحات: 1

^