فروشگاه ابزار باغبانی
قیچی میوه چین » 

برای مشاهده مشخصات محصول مورد نظر، روی جزئيات بيشتر کليک نمایید. جهت اضافه کردن آن به سبد خريد، محصول مورد نظر را با استفاده از کليک و درگ به سبد خريد خود انتقال دهيد.

1,980,000
میوه چین سبدی با دسته 3 متری
میوه چین سبدی با دسته 3 متری
1980000
2,940,000
قیچی میوه چین 1/8 الی 3 متری
قیچی میوه چین 1/8 الی 3 متری
2940000
2,580,000
قیچی میوه چین 1/3 الی 2 متری
قیچی میوه چین 1/3 الی 2 متری
2580000

صفحات: 1

^
 

پشتیبانی