فروشگاه ابزار باغبانی
فواره 3 شاخ پلاستیکی » فواره و اسپرینکلر » 

فواره 3 شاخ پلاستیکی
فواره 3 شاخ پلاستیکی

محصول موجود نيست
360,000
شرح محصول:
فواره 3 شاخ پلاستیکی
کد محصول : BS-4100
میدان پوشش تا 2025 فوت
3 شاخ پلاستیکی
 با پایه پلاستیکی
قابل تنظیم


^