فروشگاه ابزار باغبانی
فواره 3 شاخ 4030 » فواره و اسپرینکلر » 

فواره 3 شاخ 4030
فواره 3 شاخ 4030

محصول موجود نيست
720,000
شرح محصول:
فواره 3 شاخ 4030
کد محصول : BS-4030
میدان پوشش تا 1950 فوت
3 شاخ برنجی
با پایه پوشش داده شده با ورقه فولاد


^