فروشگاه ابزار باغبانی
جا شلنگی 50 فوت با اتصال دهنده و آبپاش 7 حالته » شیلنگ جمع کن » 

جا شلنگی 50 فوت با اتصال دهنده و آبپاش 7 حالته
جا شلنگی 50 فوت با اتصال دهنده و آبپاش 7 حالته

محصول موجود نيست
1,080,000
شرح محصول:
جا شلنگی 50 فوت با اتصال دهنده و آبپاش 7 
کد محصول : BFH-2050

^